Sivut

Tietoja tästä blogista

sunnuntai 23. marraskuuta 2014

Unkarilaista matematiikkaa - Erityisopettajat työmatkalla Unkarissa


Heti syysloman alkaessa hyppäsivät pohjalaiset erityisopettajat Finnairin koneeseen suuntana Budapest ja Unkarin parhaimpiin kuuluva Fazekas koulu. Idea opettajavierailusta syntyi Pohjalaisten Vanettajien eli unkarilaista matematiikka työssään toteuttavien pohjalaisten erityisopettajien tapaamisissa työn ja ideoiden kehittämisen merkeissä. 

Toiminnallista oppimista 

Tapana on ollut kokoontua eri kunnissa ympäri Pohjanmaata kunkin opettajan koululle ja jakaa ideoita, kokeilla uusia ja vaihtaa kuulumisia toiminnallisen matematiikan käyttämisestä oppilaitten kanssa. Opetushallituksen ja Palmenian järjestämillä täydennyskoulutuskursseilla on kouluttauduttu alkaen esiopetuksesta kakkosluokkaan, kuultu VaNe-kouluttajien innostuneita kertomuksia Budapestin koulusta, joten oli aika lähteä itse paikan päälle katsomaan opetusta käytännössä. Työmatka oli omakustanteinen, kaikki kulut maksettiin omasta pussista.

Fazekas-koulussa suomalaiset ovat totuttuja vieraita
Budapestissa oli yhdyshenkilönä ja suomen kielen tulkkina Reka Karpati, joka on ennestään tuttu niille opettajille, jotka ovat tämän unkarilaisen matematiikan lanseeranneetkin Suomeen sekä julkaisseet suomalaisen version Varga-Neméneyn oppien perusteella tehdystä opettajan oppaista ja oppikirjoista. Esimerkkinä heistä mainittakoon mm. opettaja Anni Lampinen Espoosta. Rekan johdolla osallistuttiin matematiikan tunneille ala- ja yläkoulussa. Fazekas-koulussa on yli tuhat oppilasta ala-asteesta lukioon saakka. 

Koulussa käy paljon kansainvälisiä vierailijoita, koulu toimii opetusharjoittelukouluna ja sieltä on oppilailla vaivaton yhteys päästä jatkamaan opintoja yliopistossa. Unkarissa Tamas Vargan ja Eszter C. Nemeneyn kehittämä menetelmää käytetään noin puolessa unkarilaisista kouluista ala- ja yläasteilla. Oppikirjat ovat suhteellisen kalliita ja vanhemmat maksavat ne itse. Vaikka Unkarissa mallia ei käytetä enää yhtä paljon kuin aiempina vuosina, Unkari on yhä edellä Suomea  matematiikassa joidenkin kansainvälisten tutkimusten mukaan.

Oppitunneilla saa keskustella ja kokeilla
Oppituntien aikana näimme innostuneisuutta, toiminnallisuutta, hyvin rakennettuja oppitunteja, oppilaiden keskustelua ja kokeilua. Luokissa oli kolmisenkymmentä oppilasta, jotka oli jaettu viiden-kuuden hengen pulpettiryhmiin. Opettaja toimi orkesterin johtajana ja kaikki oppilaat luokassa osallistuivat iloisina tunnin kulkuun. Oppilaat juttelivat ja vaihtoivat mielipiteitä sulassa sovussa. Oppikirjat olivat käytössä lopputunnista, abstraktion tietä noudattaen. Ensin kokeiltiin käytännössä ja vasta sitten siirryttiin kynätason työskentelyyn. 

Innostuneita oppijoita

Meille vierailijoille Palmenian kursseilla saatu opetus todentui nyt käytännössä, näkyi ja kuului opin alkujuurilla Unkarissa elävästi!

Unkarissa vanhemmat osallistuvat lastensa koulunkäyntiin
Loppupäivästä saimme keskustella koulun opettajien kanssa ja kysellä lisää unkarilaisesta koulusta. Unkarissa ainoastaan opetus on ilmaista, vanhemmat maksavat itse kirjat, koulutarvikkeet eikä kouluissa ole ilmaista kouluruokailua. Tämän koulun vanhemmat ovat hyvin sitoutuneita koulunkäyntiin, he osallistuvat toimintamateriaalien valmistamiseen ja ovat oppilaitten ja opettajien tukena vahvasti. 

Opettajien rekrytointi on tarkkaa, viimeisimmäksi kouluun valittu opettaja Marianna Pereczes kertoo pitäneensä hakutilanteessa näyteoppitunteja vakuuttaakseen työkavereilleen ammatillisen suun-tautumisensa ja osaamisensa. Hyvin meni, koskapa hän tuli valituksi.

Palkinnoksi tästä vierailusta Pohjalaiset Vanettajat saivat runsaasti ideoita oppitunneille, matkalaukullisen unkarilaista matematiikan oppimateriaalia ja pelejä, sekä varmuuden jatkaa unkarilaisen matematiikan opettamisen tiellä.


Sirpa Kyyriäinen, erityisopettaja
Kauhava
Matkalaiset Fazekas-koulun ovella.  
Kirjoittajan lisäksi matkalla olivat: Kirsi Rajamäki, Heli Kujala, Sirpa Keltamäki, Terttu Ilvesniemi, Maria Matilainen ja Tanja Nisula.


Varga-Neményi -yhdistys ry 
edistää toiminnallaan lasten matematiikan oppimista ja opettamista unkarilaisella Varga−Neményi -opetusmenetelmällä. Yhdistys mm. suomalaistaa ja kustantaa menetelmän mukaisia oppimateriaaleja, järjestää seminaareja menetelmää käyttäville tai sitä soveltaville opettajille, ylläpitää kouluttajapankkia ja tekee yhteistyötä opettajien täydennyskoulutusta järjestävien tahojen kanssa. Yhdistys tukee opetusmenetelmään liittyvää tutkimusta. 
Lisätietoja: www.varganemenyi.fi

Yhdistyksen kustantamien oppimateriaalien hankintapaikka on ELLIn kauppa.