Sivut

Tietoja tästä blogista

torstai 1. marraskuuta 2018

Tavut oikein - tavukortit: ideasta tuotteeksi


Suomen kieli on tavujakoinen; tavu on näin ollen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen perusyksikkö. Erityisen tärkeää tarkka tavutus on kaksoiskonsonanttien kohdalla – varsinkin kk:n, pp:n ja tt:n keston kuuleminen sanassa on hankalaa. Monien suomalaisten lisäksi kaksoiskonsonantti tuottaa erityistä vaikeutta maahanmuuttajille. 
Tavukorttien avulla voidaan harjoitella tavujen tunnistamista, niiden lukemista ja kirjoittamista. Mukana on myös harjoituksia tavujen kokoamiseen sanoiksi ja sanojen oikeinkirjoitukseen. Materiaali sopii erinomaisesti paitsi erityis- ja tukiopetukseen myös S2 – suomi toisena kielenä -opetukseen. 


Materiaalin idea lähti Facebookin Erkkamaikat -sivuilta, jossa kyseltiin tavukorttien perään. Kun aiemmin kokoamassani Kirjoita oikein – kaksoiskonsonanttikortit -materiaalissa oli valmis sanastopohja, päätin koota sanoista tavut, joita voisi käyttää yhdessä aiempien sana- ja kuvakorttien kanssa. Tavukorttien mukana tulevissa ohjeissa on kuitenkin myös harjoituksia, joita voidaan tehdä ilman Kirjoita oikein -materiaalin kortteja. Valmiit harjoitukset ovat suuntaa-antavia; ohjaaja tai opettaja varmasti keksii korteille lisää omia, käyttökelpoisia harjoituksia!
Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa tavujen ja sanojen harjoittelu on mielestäni tärkeää edetä tavuista sanoihin. Monissa tehtäväkirjoissa olevista ”Tavuta sanat pystyviivoin” -tehtävistä luopuisin itse kokonaan. Sekä lukiessa että sanojen kirjoittamisessa edetään kuitenkin tavuista sanoihin. Pystyviivoilla jakamisen sijaan käyttäisin ”tavulaatikoita”, joista pitäisi valita sanaan kuuluvat tavut. Tavutustaidon arviointi on varminta tehdä yksilöllisesti: ”Sano kuulemasi sana tavuittain”.Toivottavasti tavukorteista on Sinulle iloa ja hyötyä tärkeässä työssäsi!
Leena Hulkko

laaja-alainen erityisopettaja v. 1980-2015 (Varkaus ja Kirkkonummi)

maanantai 3. syyskuuta 2018

Avaruudellinen hahmottaminen: Rakennellaan ja opitaan!Avaruudellisen hahmottamisen harjoittelu kannattaa aloittaa varhain: paras herkkyyskausi harjoittelulle on alle kouluikäisenä, mutta myöhempikin harjoittelu on hyödyllistä, varsinkin jos kärsii avaruudelliseen hahmottamiseen liittyvistä vaikeuksista.

Avaruudellisen hahmottamisen harjoittelu kehittää loogista päättelykykyä, oman kehon ja tilan hahmottamista, symmetriantajua ja motorisia taitoja. Nämä taidot ovat tärkeitä paitsi arkielämässä, myös esimerkiksi matematiikan sisältöjen oppimisessa ja kokonaisuuksien hallinnassa.Monipuolisesti erilaisia harjoituksia


Harjottelun keskiössä ovat erilaiset piirrustus- ja rakentelutehtävät. Kannattaa aloittaa helpoista viivapiirrustuksista ja kaksiulotteisista kuvioista ennen kuin siirtyy kolmiulotteiseen maailmaan. Vaikeutta voi lisätä mittakaavaeroilla ja monimutkaisemmilla kuvioilla.

Harjoittele näillä:


VENNY1&3 -materiaalissa on ohjeet kolmiulotteisen harjoittelun tukemisesta.


Rakentelua voi tehdä oman mielikuvituksen mukaan, kuvallisesta tai konkreettisesta mallista sekä suullisten ohjeiden mukaan, jolloin rakennelman kuvaileminenkin on omanlaisensa harjoitus. Jos mallikuvat loppuvat kesken, voi rakentaa erilaisia kuvioita ja näpsiä niistä valokuvia.

Aloita helpoista tehtävistä


Aluksi rakennellessa kannattaa käyttää saman värisiä ja kokoisia palasia. Vähitellen mukaan voidaan tuoda eri värejä ja eri kokoja. Eri kokoisilla palikoilla voidaan myös harjoitella mittakaavan hahmottamista: Mallikuvio voidaan rakentaa pienemmillä palasilla, jonka jälkeen samanlainen rakennelma pitää rakentaa suuremmilla palasilla.

Jaa tehtävä osiin


Tehtäviä kannattaa jakaa osiin, eli palastella, jolloin yksittäisiä osasia ratkaisemalla saadaan laajempi kokonaisuus ratkaistuksi. Rakentelukuutioilla työskennellessä voidaan miettiä esimerkiksi:

  • Minkä värisiä kuutiotia tarvitsen tämän kuvion rakentamiseen?
  • Miten monta tietyn väristä kuutiota tarvitsen?
  • Mistä rakentaminen kannattaa aloittaa?
  • Onko rakennelmassa osia, joita en näe?
 


Palastelua - kuvituskuva kirjasta Matikkaa lapsen kanssa

Palastelusta voit lukea lisää Matikkaa lapsen kanssa -kirjasta!

 

Kaikki ei näy päältä päin


On myös aina hyvä miettiä, onko kuvassa osia, joita ei kuvassa näe? Esimerkiksi minkä värinen rakennelma on toiselta puolelta? Kuvan sommittelu onkin yksi tapa lisätä vaihtelua rakenteluun: kaksi oppilasta voi rakentaa hyvin erilaiset lopputulokset samasta mallista, riippuen siitä, miten he ovat sijoittuneet malliin nähden.


Harjoittele muistia ja kuvailemista


Muistista rakentaminen on hauska ja hyödyllinen harjoitus. Vie malli toiseen huoneeseen. Käy katsomassa sitä, yritä painaa sen yksityiskohdat mieleesi ja palaa omalle työpisteellesi rakentamaan mahdollimman tarkka kopio mallista. Yritä rakentaa kuvio kerralla tai mahdollisimman vähillä vierailuilla mallin luokse. Useamman rakentajan kanssa tästä voidaan tehdä kilpailu, jossa jokaisesta vierailusta mallin luo saa virhepisteitä, kuten myös virheistä lopullisessa rakennelmassa.

Rakentaminen kuvailun perusteella on harjoitus sekä kuvailijalle, että rakentajalle. Kuvailija näkee mallin ja kertoo mitä näkee, rakentaja yrittää ymmärtää kuulemansa ja noudattaa ohjeita mahdollisimman tarkkaan.

Muisti ja kuvailutehtävät voi myös yhdistää: Malli viedään erilliseen huoneeseen, jossa kuvailija käy tutustumassa siihen. Sitten kuvailija ja rakentaja kohtaavat mallin ja rakennelman puolivälissä, jossa kuvailija kuvailee, miten hän muistaa mallin. Rakentaja palaa paikalleen, ja yrittää kuvailijan ohjeista muistamansa perusteella rakentaa mahdollisimman lähellä mallia olevan rakennelman


Anna tilaa mielikuvitukselle 


Rakennellessa kannattaa välillä heittää mallit ja ohjeet kaapin pohjalle, ja rakennella oman mielikuvituksen mukaan. Syntyykö palasista jokin eläin, rakennus tai kulkuneuvo, vai jotain aivan muuta? Rakentelija voi keksiä rakennelmalleen käyttötarkoituksen, kertoa sen kuvitellusta historiasta tai kehittää sitä eteenpäin.

Kolmiulotteinen rakentelu on hyvä tapa yhdistää huvi ja hyöty!

sunnuntai 5. elokuuta 2018

Mökkilaiturilla -alkukartoitusmateriaalin tekijä Irja Nikkinen: Koulutie kutsuu pian uusia tulokkaita!

Moni koulutietään aloittava lapsi on kesän aikana opetellut kengännauhojen solmimista, itsenäistä WC:ssä käyntiä ja turvallisen koulutien kulkemista ja siinä huomaamattaan ehkä jo oppinut lukemaankin. Joku toinen taas harjoittelee vielä koulutyössä vaadittavia hienomotorisia taitoja tai opettelee kuulemaan, tunnistamaan tai tuottamaan suomenkielisiä äänteitä ja kirjaimia.
Ensimmäinen kouluvuosi aloitetaan hyvin erilaisin taidoin: osa lukee jo sujuvasti ja osalle suomen kielen kirjaimetkaan eivät vielä ole tuttuja. Osalla on vielä puheen äänteitä karkuteillä. Myös matemaattisissa taidoissa on huomattavia eroja. Esimerkiksi lukujonotaidoissa edistyneimmät hallitsevat luvuilla operoimisen jopa satojen lukualueella ja jotkut vain lukualueella yhdestä viiteen. Lisäksi aritmeettiset perustaidot ja matemaattis-looginen ajattelu on hyvin eriytynyttä koulutulokkailla.

Huomionarvoista on myös, että motivoitumisen, tunteiden ja kokemusten merkitys oppimiselle on hyvin erilainen. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisen koulutulokkaan alkutaidot kartoitetaan heti ensitöiksi. Tämä mahdollistaa erityisopettajalle tuen tarvitsijoiden poimimisen oikeanasteiseen tukeen ja myös taidoissaan pidemmällä olevien oppilaiden oikeanlaisen ylöspäin eriyttämisen. Riittävän kokonaisvaltaisella alkukartoituksella ja siitä johdettavilla toimenpiteillä on myös ennustevoima oppimismotivaation syntymiselle ja ylläpitämiselle.

Mökkilaiturilla-alkukartoitusmateriaali on luotu juuri näihin tarpeisiin. Materiaali on erityisopetuksen arjessa "haudutettu ja pitkään toimivaksi kypsynyt." Se on erityisopettajan työkalu kielellisten, motoristen ja matemaattisten valmiuksien arvioimiseen. Materiaalin avulla on helppo kartoittaa myös nimeämisen taidot, työmuisti ja kynäotteen oikeellisuus ja toimivuus. Materiaaliin on sisäänrakennettu huomiokohdat (ennustepisteet), joiden avulla oleelliset tuen sekä eriyttämisen tarpeet löytyvät tarkasti ja helposti.

Materiaali sisältää opettajan oppaan lisäksi kaikki muut kartoituksessa tarvittavat välineet:
- laskuhelmet kangaspussissa -tehtäväkortit
- kolme korttisarjaa loogisen ajattelun arviointiin
- pelialusta, noppa ja nappulat
Kaikki kartoitustulokset merkitään koontipohjalle, joka on samalla erityisopettajan seurantaväline ja johon on helppo palata oppilaan edetessä luokalta toiselle.

Materiaali sisältää myös erillisen lukutaidon arviointimateriaalin ja koontipohjan (äänne/kirjan-, tavu/sana- ja virketasoiselle) lukutaidon arvioinnille. Samalle koontipohjalle on kätevää kirjata useampi mittaustulos koulunkäynnin edetessä.

Mökkilaiturilla-materiaalissa sekä alkukartoittaminen että tukitoimien löytäminen on tehty mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi tarjoamalla hyviksi koettuja vaihtoehtoja oppimisen pulmien tukemiseksi.

Erityisopettaja voi tehdä kartoitustehtäviä haluamassaan järjestyksessä ja valikoiden. Jos lukutaidon tasojen kartoittaminen on tärkeää esimerkiksi jakoryhmien muodostamisen vuoksi, kannataa aloittaa siitä. Jos oppilas osaa jo lukea, voi fonologisten taitojen kartoittamisosion jättää tekemättä.

Kartoitustilanne on tärkeä kohtaamistilanne, jolla on merkitystä myöhemmän yhteistyön sujumisen kannalta. Tässä kohtaamisessa luodaan perusta erityisopettaja-oppilas-suhteelle. Arvostava, välittävä ja oppimisessa auttava aikuinen on kannattelija ja oppimisen ohjaaja osalle  oppilaista koko alakoulupolun ajan.

Mökkilaiturilla on jokaisen erityisopettajan "must"-materiaali


Irja Nikkinen, erityisopettaja, Mökkilaiturilla -materiaalin tekijä

Tutustu Mökkilaiturilla -materiaaliin ELLIn kaupassa!


Muista myös Irjan kopioitavat äidinkielen materiaalit!
Raparperin alla
Kaarnalaivassa
Pappatunturilla


maanantai 11. kesäkuuta 2018

Matikkaa lapsen kanssa - opas vanhemmille ja läheisille

Matikkaa lapsen kanssa -kirja on tarkoitettu vanhemmille, isovanhemmille ja kaikille niille läheisille, jotka haluavat tukea lasta matematiikan oppimisessa. Se, että läheiset ovat kiinnostuneita lapsen oppimisesta kertoo hänelle, että oppiminen, ja myöhemmin koulunkäynti, ovat tärkeitä asioita.

Tukemalla lasten koulunkäyntiä vanhemmat luovat paitsi osaamista, myös opiskelutaitoja ja -motivaatiota!

Matematiikka herättää suuria tunteita. Sitä osaamattomat voivat vähätellä sen merkitystä, ja sitä hallitsevat saattavat jopa suurennella sen tärkeyttä. Nämä asenteet siirtyvät huomaamatta lapsille. Vanhempi voi omalla esimerkillään näyttää, että matikkaa voi oppia yhdessä, kokeillen ja harjoitellen. Samalla vanhemman ja lapsen välinen suhde vahvistuu.

Vanhemmille joille matikka oli vaikeaa koulussa, lapsen koulutehtävät tuntuvat yhtä vaikeilta kuin omat läksyt aikanaan. Nämä vanhemmat saattavat vähätellä matematiikan tarpeellisuutta: "Älä välitä, en minäkään osannut" -sanonta lohduttaa ehkä lasta, mutta kannustaako se yrittämäänkään?

Myös vanhemmat, jotka ovat olleet koulussa hyviä matematiikassa ja jopa pitäneet siitä, saattavat hämmentyä, kun lapsi ei opi. He eivät välttämättä osaa siirtää osaamistaan lapselle. Kun jokin asia tuntuu itselle helpolta ja jopa itsestään selvältä, voi olla hankalaa selittää se ymmärrettävästi toiselle.

Laventaminen, supistaminen... Murtoluvut tuntuvat monista vaikeilta. Murtokakuilla on helppo osoittaa, että 1/2 + 1/3 on sama kuin 10/12.

Moni vanhempi on huolestunut lapsensa osaamisesta ja siitä, kuinka mahdollinen heikko osaaminen vaikuttaa lapsen loppuelämään. Matematiikan huono osaaminen sulkee useita opiskeluvaihtoehtoja ja urapolkuja lapselta. Matematiikkaa tarvitaan myös arkisissa asioissa, kuten oman talouden suunnittelussa ja mittayksiköiden hallinnassa. Kuinka paljon minulle jää käteen verojen jälkeen? Kuinka monta desilitraa on yksi litra? Kuinka monta litraa on yksi desilitra?

Matikkaa lapsen kanssa -kirjan kirjoittaja, lehtori, filosofian tohtori Liisa Näveri, on tutkinut matemaattisen ajattelun kehittymistä ja hänellä on pitkä kokemus matematiikan opettajana alakoulusta yliopistoon. Viime vuosina hän on päässyt seuraamaan myös lastenlastensa matemaattisen ajattelun kehittymistä. Liisan kohtaamisista eri ikäisten matematiikan oppijoiden kanssa kerrotaan kirjan kertomuksissa, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka lapset oppivat matematiikkaa.

Ymmärtämiseen pyrkivän ja monipuolisen harjoittelun avulla kaikki voivat oppia matematiikan perusteet. Tässä kirjassa seurataan matematiikan hierarkkista ja loogista rakennetta, jossa aiemmin opitut taidot mahdollistavat seuraavien asioiden opettelun. Kun osaamisen pohja on vahva, lapsi pystyy omaksumaan uusia asioita ja ymmärtämään oppimansa. Kirjan esimerkeissä käytetään paljon konkreettisia välineitä, jotka tukevat ymmärtävää oppimista.

Allekkainlaskuja voi konkretisoida kaarihelmitaululla.

Kirjassa käsitellään myös opiskelutaitoja, työskentelytapoja ja ongelmanratkaisua sekä tunteiden vaikutusta oppimiseen, sekä sitä, miten näitäkin osa-alueita voidaan kehittää harjoittelemalla. Hyvät työskentelytavat ja opiskelutaidot helpottavat oppimista ja toimivat myöhemmin opiskelu- ja työelämässä. Tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen tukevat lapsen kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi.

VINKKI - Jos tehtävä tuntuu lapsesta hankalalta:
  • Tarkista, että hän hallitsee sitä edeltävät taidot.
  • Jos lapsesi hallitsee edeltävät taidot, mutta ei osaa laskuja, käytä apuna konkreettisia välineitä.
  • Jos lapsesi ei hallitse laskuja konkreettisilla välineillä, käytä pienempää lukualuetta.
Isojenkin lukujen jakolasku onnistuu kymmenjärjestelmävälineillä.