Sivut

Tietoja tästä blogista

keskiviikko 15. kesäkuuta 2016

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Matematiikka

Tämä kirjoitus on päivitys ELLIN oppimisblogissa aiemmin ilmestyneeseen Erityispedagogiikassa käytettävät välineet ja materiaalit -kirjoitukseen. Olemme suositelleet kirjoitusta etukäteislukemiseksi ELLIssä vieraileville opiskelijoille. Tätä kirjoitusta päivitetään, kun valikoimassamme tapahtuu muutoksia.


Äidinkielen ja S2-opetuksen materiaaleista voit lukea täältä.
Lue täältä puheopetuksen materiaaleista.


Matematiikka jakaa oppilaiden mielipiteitä: Sitä inhotaan ja rakastetaan. On paljon kympin oppilaita, jotka kammoksuvat matematiikkaa, ja toisaalta erityisoppilaita, joille looginen ja järjestelmällinen matematiikka on henkireikä muuten kaoottiselta tuntuvassa maailmassa. Opettajatkin suhtautuvat matematiikkaan kaksijakoisesti: osaanko opettaa vaikken itse niin hyvä olekaan?

Matematiikan osaamisella (ja osaamattomuudella) on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia: isossa osassa jatkokoulutuspaikoista vaaditaan hyvää matematiikan osaamista. Nuoret jopa itse rajaavat tulevaisuuden haaveensa matikan osaamattomuutensa perusteella. Opettajilla on iso vastuu siinä, että näin ei olisi!

Jos ELLIltä kysytään, kaikki oppivat, ja toiminnallisesti ja leikkien matikan oppiminen voi olla hauskaa! Matikka on kumulatiivinen aine, jossa perusasioiden tulee olla kunnossa, jotta opiskelusta voi nauttia niin pitkälle kuin haluaa - eikä vain niin pitkälle kuin  pystyy.

Tässä kirjoituksessa listaamme muutaman vinkin matikkamörön kesyttämiseen!


Matikkaluotsi opastaa matikkavaikeuden kuntouttavaan opetukseen


Arvioidaan, että matematiikkavaikeudesta eli dyskalkuliasta kärsii n. 5-7 % koululaisista. (Ks. artikkeli Duodecimlehdessä. )


Matematiikkaterapeutti Marja Drägerin syksyllä 2015 ilmestynyt Matikkaluotsi - matematiikkavaikeuden tunnistaminen ja kuntouttava opetus -kirja on ensimmäinen aihetta käsittelevä suomenkielinen kirja. Kirjassa on matematiikkavaikeuden kartoitus ja Marja Drägerin 90-luvun alusta lähtien kehittämä yksityiskohtainen matematiikkavaikeuden kuntoutusmenetelmä.

Harjoitusten eri vaiheet on listattu perusteellisesti kirjaan. Niiden sisällyttämistä käytännön opetustyöhön helpottavat selkeät valokuvat.


Menetelmä on kehitetty yksilölliseen kuntoutukseen. Se voi tuntua työläältä, jos useammalla ryhmän oppilaalla on ongelmia matikan kanssa. Tavoitteena on kuitenkin, että jokainen oppilas saavuttaa ikätasonsa taidot ja saa vahvan pohjan matematiikan opinnoilleen, jolloin kuntoutuksen jälkeen voi jatkaa muun ryhmän tahdissa, ilman tarvetta tukiopetukseen.

Kirja on saatavilla kahtena versiona, syliin sopivana B5-painoksena sekä järeämpien kirjojen ystäville sopivana kierreselkäisenä A4-painoksena. Harjoituksissa käytetään paljon korttimateriaalia, ja jos ei itse ole askartelun ystävä, korttimateriaalin voi ostaa.

Matikkaluotsin välinepakettiin on koottu keskeisimmät kuntouttavassa opetuksessa käytettävät materiaalit. Muttereita lukuun ottamatta välinepakettiin sisältyviä tuotteita voi ostaa ELLIstä myös yksittäin. Myös muut kuntoutuksessa käytettäväksi suositellut materiaalit on esitelty Matikkaluotsi-kirjassa.


Matematiikan osaaminen vahvaksi -kirja ja Materiaalikirja 

Matematiikan osaaminen vahvaksi - iloa opetukseen ja oppimiseen on koulumatematiikan käsikirja opettajille ja kokoaa yhteen Hannele Ikäheimon aiemmin ilmestyneet (loppuunmyydyt) kirjat: Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan, KYMPPI-kartoitus ja KYMPPI-kirja. Näiden lisäksi kirjassa on paljon uutta sisältöä. 
 
Kirjassa esiteltävät kartoitukset sekä paljon muuta opetuksen tueksi tarkoitettavaa kopioitavaa materiaalia sisältyvät Materiaalikirjaan
 
Kirjan ja Materiaalikirjan voi hankkia edullisemmin pakettina

Lukumääräpalat 
Esi- ja alkuopetukseen sopivien Lukumääräpalojen kanssa matematiikkaa ei tarvitse pelätä: Houkuttelevat värit ja selkeät muodot johdattelevat tutustumaan lukumääriin ja niiden ominaisuuksiin!

Lukumääräpalojen käyttö kehittää simultaanihahmottamista, eli kykyä hahmottaa lukumäärä yhdellä silmäyksellä, ilman laskemista. Konkreettisen välineen avulla lapsi pääsee eroon työläästä ja virhealttiista luettelemalla laskemisesta. Paloja on helppo yhdistellä ja pinota päällekkäin, ja lapsi näkee konkreettisesti lukujen ja laskutoimitusten väliset yhteydet.
Lukumääräpalojen kanssa voidaan tutustua mm.

• lukujen hajotelmiin,
• vaihdannaisuuteen,
• yhteen- ja vähennyslaskuun,
• kymmeneksitäydentämiseen ja
• kymmenylityksiin,
• tavoitteena pitkälle kehittynyt ja eheä lukukäsitys.

Vuorovaikutus on tärkeä osa Lukumääräpalojen käyttämistä ja ne johdattelevat lasta muodostamaan merkityksiä abstrakteille luvuille kaikkien neljän matematiikan kielen limittyessä. Lukumääräpaoilla työskenneltäessä puhutaan kaikkia matematiikan eri kieliä: taktillista toiminnan kieltä, kuviokieltä, puhuttua kieltä sekä symboli- eli numero- ja laskumerkkikieltä. Onnistumisen kokemusten myötä lapsen käsitys matematiikasta ja itsestään oppijana parantuu, ja oppiminen muuttuu helpommaksi ja mukavammaksi.

Puput piilossa -pelikansioPupupelikansio on innostava tapa harjoitella muun muassa nimeämistä, käsitteitä ja laskutoimituksia. Peli on tavallaan käänteinen versio perinteisestä muistipelistä, sillä parien sijasta haetaan omaan pelialustaan sopivia pupuja. Söpöt pupukortit on aseteltu pelikansioon tehtäväkorttien taakse. Ratkaistuaan kortin tehtävän pelaaja pääsee kurkistamaan kortin takana olevan pupun kaulassa olevaa rusettia. Jos rusetin väri on sama kuin pelaajan pelilaudan reunukset, pelaaja saa kortin pelilaudalleen.


Pupupelin korttisarjaan on tähän mennessä ilmestynyt mm. esimatemaattisia käsitteitä, lukujonoja ja kellonaikoja sisältävät Tipumatikka-kortit sekä pikalukukorteiksi ja lukukäsitteen kehittämiseen sopivat Lukumääräkortit. Valmiiksi laminoituja kortteja voi käyttää myös ilman Pupupelikansiota. Lue lisää Puput piilossa -pelin käytöstä matikan harjoittelussa blogistamme!


Konkreettisia matematiikkavälineitä


Tässä listattuna muutamia konkreettisia matematiikkavälineitä, joiden avulla voi kehittää matematiikan ymmärtämistä - ja ymmärtämällä oppimista!

Kymmenjärjestelmävälineet:  Kymmenjärjestelmävälineet auttavat hahmottamaan, miltä näyttää kun asia on kymmenen kertaa suurempi. 
Kymmenjärjestelmävälineet sisältää 100 senttikuutiota, 10 kymppisauva, 10 satalevyä ja yhden tuhatkuution. 
ELLIN Kymppivälineet -paketti sisältää riittävän määrän välineitä kahden oppilaan parityöskentelyyn, sekä lisäksi kuutiodesimetrin mallin, eli litrakuution. 

Kymmenjärjestelmävälineet ovat saatavana myös puumassasta tehdystä kierrätysmateriaalista, värillisenä ja puunvärisenä.

Desimaaliosat: Kymmenjärjestelmävälineiden lisäosa desimaalilukujen hahmotukseen. Pakkauksessa kymmenesosalevyjä, sadasosasauvoja ja pikkuriikkisiä tuhannesosakuutioita.

Lajitteluesineet: Lajitteluesineitä voi paitsi lajitella tyypin, värin, koon tai muiden ominaisuuksien mukaan, myös käyttää laskemisen apuna. Kun lajitteluesineitä käytetään siten, että yhdenlaista ja -väristä eläintä on aina kymmenen kappaletta, voidaan konkretisoida kymmenylitystä ja kymmenjärjestelmää. Kun lapsi oppii luottamaan, että yhtä väriä on aina kymmenen kappaletta, hän oppii lisäämään ja vähentämään kokonaisia kymppejä käyttäen värejä hyväkseen. Ellin valikoimassa on useita lajitteluesineitä: Viidakon eläimet, Puutarhan ötökät, Dinot, Lemmikkieläimet, Hedelmät, Maataloneläimet ja Nallet.

Murtokakut: Pyöreään pakkaukseen pakattuna yksi pyöreä levy(1), ja sen hajotettuna piirakkamallisiksi murtoluvuiksi: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 ja 1/12.

Yksikkötornit: Pakkaus toisiinsa linkittyviä eri kokoisia sauvoja, joiden eri sivuille on painettu sauvojen keskinäiset suhdeluvut eri tavoin esitettyinä: murtolukuina, prosentteina ja desimaaleina. Yksikkötornien avulla on helppo havainnollistaa, että 1/2, 50% ja 0,5 ovat sama asia, ja että ne todella ovat puolikas 2/2:sta, 100 prosentista ja ykkösestä.

VaNe-värisauvat: VaNe-värisauvat ovat Varga-Neményi -menetelmän mukaiset lukuja konkreettisesti ja mittatarkasti kuvaavat sauvat. Sauvoissa yksi väri vastaa aina yhtä lukua ja niillä voi muun muassa havainnollistaa lukuja, hajotelmia, jaollisuutta, sekä mitata erilaisia esineitä, tutkia pinta-aloja ja tilavuuksia tai vaikkapa Pythagoraan lausetta! Sauvoilla voi harjoitella myös jaksottamista ja mallista rakentamista. Koska viralliset VaNe-värisauvat ovat myös painotarkkoja (eli sauva, joka on 1 senttimetrin pitkä painaa 1 gramman, 2 senttimetrinen 2 grammaa...), niillä voi tutustua myös massan käsitteeseen. Tasapainovaa'alla ja VaNe-värisauvoilla voi esimerkiksi rakentaa yhtälöitä: mitä tarvitaan, jotta vaa'an molemmat puolet ovat tasapainossa?


20 grammaa sokeria? Odotas, haen vain värisauvani...

Geometriset isot kappaleet ja pinta-alat: Pakkaus sisältää 11 erilaista geometrista kappaletta. Läpinäkyvän muovisen muodon avaamalla sen sisältä paljastuu tasolle levitettävä muovinen pinta-ala. Kolmiulotteinen kappale ja kaksiulotteinen pinta-ala yhdistyvät houkuttelevalla tavalla toisiinsa. Lisäksi kappaleita voi käyttää tilavuuden havainnointiin: täyttämällä kappaleita vedellä tai hiekalla havaitaan, että saman korkuisten mutta eri muotoisten kappaleiden vetoisuus eroaa kappaleen muodon mukaan.
Valikoimassamme on yli 700 tuotetta. Otathan yhteyttä, jos et löydä etsimääsi!

Päivitämme tätä kirjoitusta valikoimamme muuttuessa.

keskiviikko 1. kesäkuuta 2016

Pupupelikansion käyttötavat: kerro omasi!

Pupupelikansio, tuttavallisemmin Pupupeli, toimii kuten vanha klassikko Kalapeli.
Pelin tyypillisin käyttötapa on ns. käänteinen muistipeli, jossa puput piilotetaan haluttujen korttien taakse pelikansioon siten, että vain niiden korvat näkyvät. Suorittamalla korttiin liittyvän tehtävän (esimerkiksi kortin kuvan nimeäminen tai sanan lukeminen) pelaaja pääsee kurkistamaan tehtäväkortin taakse. Jos pupun rusetti on saman värinen kuin pelaajan pelilaudan reunukset, pelaaja saa pupun pelilautaansa.


Käyttöä ei kuitenkaan kannata rajoittaa vain tähän. Kokeneet pupupelailijat kertovat käyttävänsä peliä lukemattomilla tavoilla. Jotta Pupupelin riemut kuuluisivat muuallakin kuin käyttäjien viidakkorummussa, kokoamme tässä blogikirjoituksessa Pupupelin erilaisia käyttötapoja. Jotkut käyttötavat sopivat kaikille korttisarjoille, mutta osa riippuu valitusta korttisarjasta.
Päivitämme tätä kirjoitusta aina uusien korttisarjojen ilmestyessä. Toivomme myös, että jaat alla kommenteissa ne käyttötavat, joita itse käytät ja jotka puuttuvat vielä kirjoituksesta. Otamme myös mielellämme vastaan ideoita ja toiveita tulevista korttisarjoista! 
 
Pupupeliä voi pelata monilla muilla eri tavoilla käytettävistä korteista riippuen:


Kaikki korttisarjat


Löydä kortti: Kortit asetetaan pupujen eteen. Ohjaaja tai joku ryhmäläisistä valitsee salaa mielessään yhden kortin ja kuvailee sitä: se on punainen, se on ylärivissä, se on kansion keskimmäisessä osiossa, se on värikäs, siinä on vain tekstiä, jne. Muut yrittävät arvata mitä korttia tarkoitetaan. Ensimmäisenä oikein arvannut saa pupun itselleen. Tätä peliä voidaan pelata myös siten, että yksi pelaaja valitsee mielessään kortin, ja muut pelaajat kysyvät samanlaisia kysymyksiä kuin edellä. Kortin valinnut pelaaja vastaa kysymyksiin kyllä tai ei niin kauan kunnes joku arvailijoista arvaa kortin oikein.

Arvaa kortti: Puput asetellaan korttien eteen. Pelaaja valitsee pupun, osoittaa sitä, ja arvaa, mikä kortti pupun takana on, esim. ”Arvaan, että tuon pupun takana on kirjain H”. Jos arvaus osuu oikeaan, pelaaja saa pupun itselleen.
 
Mitä pupun takana on?: Tämä peli on erittäin helppo ja sopii hyvin pelaajille, jotka eivät pysty itse käsittelemään pupuja. Siinä puput asetetaan korttien eteen ja pelaajat kertovat vuorotellen ohjaajalle, minkä pupun taakse he haluavat kurkistaa käyttäen käskyjä kuten: siirry vasemmalle/oikealle/ylöspäin/alaspäin. Suunnan voi myös näyttää sormella osoittamalla. Kun ohjaaja löytää oikean pupun pelaajan ohjeen mukaisesti, ohjaaja paljastaa kortin pupun takaa ja pelaaja saa pupun pelilautaansa. 

Ohjelmoi pupulle reitti: Pelikansiossa voi harjoitella myös ohjelmointia siten, että pelaaja liikuttaa pupua pelikansiossa yksinkertaisilla komentosarjoilla. Askartele pelaajien käyttöön suoria nuolia ja oikealle ja vasemmalle kääntyviä nuolia. Aseta vain pelikortit pelikansioon ja anna jokaiselle pelaajalle lista niistä pelikorteista, jotka heidän pitää "hakea" omalla pupullaan. Puput lähtevät liikkeelle kansion vasemmasta yläkulmasta. Pelaajan tulee liikuttaa pupunsa sovittujen kuvakorttien luokse rakentamalla käännöksiin ja nuoliin perustuva komentosarja. Kun pupu pääsee pelaajalle osoitettuun korttiin, pelaaja saa pupun pelilautaansa.

Kuvasanakortit

Kuvasanakortteja ovat R-S-L-sanat, Substantiivit ja yläkäsitteet 1 ja Substantiivit ja yläkäsitteet 2.
Riimit: Kortit asetetaan pupujen eteen. Pelaajat keksivät omalla vuorollaan korttien sanoista riimejä. Riimit voivat olla myös korttien sanojen synonyymeistä kun käytetään korttien kuvapuolta! Aina riimin keksiessään pelaaja saa kurkata kortin takana olevan pupun rusettia, ja ottaa pelilautaansa sopivan pupun itselleen. Jos pupu ei sovi pelaajan pelilautaan, pitää sitä seuraavaksi tavoittelevan pelaajan keksiä uusi riimi.

Laske tavut: Kortit asetetaan pupujen eteen. Peliin tarvitaan noppa. Pelaajat heittävät noppaa vuorotellen, ja yrittävät löytää kansiosta kortin, jossa olisi nopan silmäluvun verran tavuja. Aina kun pelaaja sanoo sanan jossa on yhtä monta tavua kuin nopan silmäluku, hän saa pupun pelilautaansa. Tehtävä on helpompi, kun käytetään korttien sanapuolta, mutta kuvapuolta käyttäen pelaajat voivat käyttää myös kortin sanan synonyymejä.

Lukumääräkortit
Yhteen- ja vähennyslaskut: Asetetaan kortit pupujen eteen. Lasketaan allekkain olevien taskujen lukumääriä yhteen tai vähentäen. Jos pelaaja laskee kortit yhteen, hän saa ylemmässä taskussa olevan pupun. Vähennyslaskusta pelaaja saa alemmassa taskussa olevan pupun. Tietysti pelaaja saa pupun vain, jos se sopii hänen pelilautaansa, joten useammat pelaajat pääsevät ratkaisemaan tehtäviä.

Arvataan lukuja: Asetetaan puput korttien eteen. Pelaajat osoittavat haluamaansa pupua ja yrittävät arvata sen takana olevan lukumäärän tai lukumäärän ominaisuuden, kuten pariton/parillinen, yli tai alle tietyn luvun, jaollinen kolmella tms. Pelaaja saa kortin edessä olevan pupun, jos arvaus meni oikein.

Kertotaulut: Asetetaan puput korttien eteen ja valitaan numero väliltä 1-10, esimerkiksi 2. Pelaaja osoittaa haluamaansa pupua ja kurkistaa sen takana olevaa korttia. Pelaajan pitää sen jälkeen laskea, paljonko on kortin osoittama lukumäärä kerrottuna alussa valittu numerolla. Esimerkiksi, jos kortin lukumäärä on 5, pelaaja laskee 2 x 5. Pelaaja saa kortin edessä olevan pupun, jos lasku on oikein. Tehtävää voidaan helpottaa käyttämällä kansiosta ylijääneitä kortteja: pelaaja valitsee ylijääneistä korteista laskun muodostamiseen tarvittavat kortit. Huomioi kertolaskujen vaihdannaisuus! Pelaaja voi siis käyttää kertolaskun näyttämiseen viittä korttia, joiden lukumäärä on kaksi, tai kahta korttia, joiden lukumäärä on viisi.
Kuvallisesta konkreetiksi: Anna pelaajille konkreettisia kappaleita. Aseta puput korttien taakse. Saadakseen kurkistaa kortin taakse pelaajan on esitettävä kortin lukumäärä konkreettisilla kappaleilla. Harjoitukseen kannattaa tuoda mukaan myös sanallinen puoli, eli pelaajan on myös sanottava lukumäärä ääneen.
Kuvallisesta symboliseksi: Anna pelaajille paperia ja kynät. Aseta puput korttien taakse. Saadakseen kurkistaa kortin taakse pelaajan on kirjoitettava paperille lukumäärää vastaava numero. Harjoitukseen kannattaa tuoda mukaan myös sanallinen puoli, eli pelaajan on myös sanottava lukumäärä ääneen.

Kirjainkortit
Alkukirjainpeli: Asetetaan kirjainkortit pupujen eteen. Pelaaja saa kurkistaa pupun rusetin väriä sanomalla sanan joka alkaa kirjainkortin kirjaimella. Jos sana on oikein ja pupun rusetti on oikean värinen, pelaaja saa pupun pelilautaansa.
Loppukirjainpeli: Sama kuin edellä, mutta alkukirjaimen sijaan pelaajan on sanottava sana joka loppuu kirjainkortin kirjaimeen.

Pieni vs. iso kirjain: Tässä pelissä pelaajan pitää osata kirjoittaa sama kirjain sekä isona että pienenä kirjaimena. Aseta puput kirjainkorttien taakse siten, että kaikki kirjainkortit ovat käännettynä iso kirjain eteenpäin. Päästäkseen kurkistamaan pupua pelaajan on kirjoitettava sen edessä olevan kirjainkortin kirjain pikkukirjaimena. Pelaa peliä myös toisin päin, eli käännä kaikista kirjainkorteista pienen kirjaimen puoli eteenpäin.
Ohjelmoi sana: Tätä peliä voi pelata kuten aiemmin kaikkien korttien kanssa pelattavaa ohjelmointipeliä. Tee jälleen suoria nuolia sekä oikealle ja vasemmalle kääntyviä nuolia. Pelaajien pitää ohjelmoida esimerkiksi nelikirjaiminen sana nuolien avulla, siten, että pupu käy jokaisessa sanan kirjaimessa.

Piirrä kirjain: Kirjainkortit asetetaan pupujen eteen. Päästäkseen kurkistamaan pupua pelaajan on piirrettävä kortissa oleva kirjain.

Etsi sama kirjain: Kirjainkortit asetetaan pupujen eteen. Pelin ohjaaja piirtää erilliselle paperille jonkin pelissä olevan kirjaimen. Pelaajan on osoitettava korttia, jossa on sama kirjain. 

Tipumatikka-kortitSijainti- ja suhdekäsitepeli: Anna pelaajille kahdenlaisia konkreettisia kappaleita, esimerkiksi rakennuspalikoita. Aseta puput sijainti- ja suhdekäsitekorttien taakse. Saadakseen kurkistaa kortin taakse pelaajan on kuvattava sijainti tai suhde kappaleilla.
Kellonaikapeli: Aseta kellonaikakortit pupukorttien eteen. Peliä pelataan kuin lukumääräkorttien yhteen- ja vähennyslaskupeliä. Pelaajien on kerrottava, kuinka monta tuntia ylärivisissä ja alarivissä olevan kellonajan välissä on. 

Substatiivit ja yläkäsitteet 1 & Substantiivit ja yläkäsitteet 2

 

Löydä yläkäsite: Asettele kaikki kortit neljästä eri kategoriasta pupujen eteen pelikansioon. Voit asettaa joko korttien kuva- tai sanapuolen esiin, riippuen harjoituksen tarkoituksesta. Levitä valitsemiesi kategorioiden yläkäsite-kortit näkyville. Pelaajien tehtävänä on yhdistää kuva- tai sanakortti oikeaan kategoriaan. Jos pelaaja yhdistää substantiivin oikeaan kategoriaan, hän saa kurkistaa kortin taakse. Jos takana olevan pupun rusetti vastaa pelaajan pelilaudan reunusten väriä, pelaaja saa pupun pelilautaansa.
  Pupupelikansio ja korttisarjat ELLIn kaupassa

Pupupelikansio
R-S-L-kuvasanakortit
Kirjainkortit
Lukumääräkortit
Tipumatikka-kortit
Substantiivit ja yläkäsitteet 1
Substantiivit ja yläkäsitteet 2