Sivut

Tietoja tästä blogista

perjantai 5. toukokuuta 2017

Uutuuspeli Sanoista tekoihin: Tekiättömistä heimoista glutaamiseen – verbit haltuun hauskasti!Tiedätkö, mitä verbi keksiä on alun perin tarkoittanut? Entä mitä Lönnrot tarkoitti sanalla lausukka? Kuinka monta merkitystä pystyt keksimään sanalle palaa? Mitä kainuulainen lapsi tekee ruokapöydässä, jos hän äplistelee? Näihin kysymyksiin saat vastauksen, kun pelaat uunituoretta peliämme Sanoista tekoihin.  

Sanoista tekoihin sai alkunsa turhautumisesta. Kello osoitti jo aamuyön tunteja, kun Maija ja Camilla vielä istuivat työhuoneensa pöydän äärellä. Paperisilppua, liimaa, noppia ja puolivalmiita opetuspelejä. Turhautumista lisäsi ajatus muista opettajista vastaavan askartelun äärellä. Äidinkielenopettajien keskusteluissa oli toistuvasti noussut esille halu käyttää toimivia ja aktivoivia pelejä kieliopin ja kielitiedon opettamisessa – jos niitä vain olisi.Tätä tuskaa seurasi soitto kollegalle ja myöhemmin, pitkällisen prosessin tuloksena, uusi opetuspelimme Sanoista tekoihin. Se on lautapeli, jonka avulla pelaajat pääsevät kisailemaan, taktikoimaan ja leikittelemään suomen kielen verbeillä. Pelissä kerätään korttiperheitä aikamuodoista ja/tai tapaluokista, mutta se ei perustu pelkästään mekaaniseen tunnistamiseen ja nimeämiseen: Sanoista tekoihin tarjoaa mahdollisuuden toiminnalliseen, keskustelevaan ja kielitietoiseen oppimiseen.Sanoista tekoihin -pelissä voit äimistellä kielen monimuotoisuutta ja sen syvempiä merkityksiä. Matkan varrella saat ratkaistavaksesi kiinnostavia kysymyksiä verbeistä, niiden historiasta ja kielen loputtomista sävyistä. Nauraa hirnakoimaan pääset toiminnallisilla ja luovilla sananselitys- ja pantomiimipysäkeillä, joissa tutustutaan hullunkurisiinkin verbeihin.Kuinka monta synonyymia keksit verbille nauraa? Esitä sana kiekua; selitä verbit flirttailla ja luikerrella – tässä pelissä saa innostua kielestä!Maija Pursiainen, Camilla Koskinen, Samu Heikinmatti

keskiviikko 15. maaliskuuta 2017

Hannele Ikäheimon vinkki: Vertailun harjoittelua Grabololla

Sattuipa niin mukavasti, että matikkatäti Hannele Ikäheimo piipahti käymään ELLIn myymälässä Kalasatamaan juuri kun olimme saaneet uusia pelejä valikoimaamme. Hannelen kanssa juonimme KYMPPI-asioita (niistä lisää myöhemmin), ja kun ne oli käyty läpi, näytimme Hannelelle vielä uusia matikkapelejä.
Uutuuspeli Grabolo on nopeutta ja tarkkaavaisuutta vaativa peli, jossa heitetään samanaikaisesti väri- ja pistenoppaa ja etsitään pöydälle levitetyistä korteista värinopan näyttämän värin ja pistenopan näyttävän luvun yhdistävä kortti.

Hannele keksi, että peruspelin lisäksi Grabololla voi käyttää yhden ylimääräisen pistenopan kanssa lukumäärien vertailun harjoittelussa. Hannele korosti, että lukumäärien vertailua kannattaa harjoitella jo varhaisessa vaiheessa, sillä aiemman tutkimuksen (Nurmi ja Aunola 2007) mukaan, esikoulussa mitatut lukumäärien vertailu- ja lukujonotaidot ennustavat 70 % lasten osaamisesta 4. luokalla. Niinpä yleisten yhteen- ja vähennyslaskupelien asetelma kannattaa välillä muuttaa siten, että lapsia pyydetään vertailemaan lukumääriä.

Siispä, Hannelen vinkki Grabolon käyttöön vertailussa:

Lukumäärien vertailun harjoitteluun tarvitaan Grabolo-pelin noppien lisäksi yksi tavallinen pistenoppa. Kortit asetellaan pöydälle numeropuoli ylöspäin. Pelaajat heittävät vuorollaan kaikkia kolmea noppaa (kaksi pistenoppaa, yksi värinoppa). Pelaajat yrittävät löytää pöydältä kortin, jossa on värinopan osoittama väri ja kahden pistenopan silmälukujen vertailun tulos.


Vertailun tulos selvitetään keskustelemalla:
  • Kuinka monta pistettä on nopissa? (Kuusi ja kaksi.)
  • Kummassa on enemmän pisteitä? (Siinä, jossa on kuusi pistettä.)
  • Kuinka monta pistettä enemmän? (Neljä.)
  • Minkä värinen kortin pitää olla? (Sininen.)
  • Etsi se sininen kortti, johon on merkitty numero 4.

Toisella kerralla voidaan kysyä toisinpäin:
  • Kuinka monta pistettä on nopissa? (Kuusi ja kaksi.)
  • Kummassa on vähemmän? (Siinä, jossa on kaksi pistettä.) 
  • Kuinka monta pistettä vähemmän? (Neljä.) 
  • Minkä värinen kortin pitää olla? (Sininen.)
  • Etsi se sininen kortti, johon on merkitty numero 4
Jos molemmissa nopissa on sama silmäluku, noppia heitetään uudestaa, kunnes saadaan eri silmäluvut.

Lukumäärien vertailua voi harjoitella muutaman oppilaan kanssa joko siten, että jokainen pelaaja saa vuorollaan etsiä vertailun tulosta vastaavan kortin, tai edistyneempien kanssa siten, että nopein oppilas nappaa kortin.

Hauskaa.... Grabolointia?... Graboloimista?... äh.... perjantai 17. helmikuuta 2017

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Visuaalinen hahmottaminen


Tässä blogissa esittellään ELLIn ratkaisuja visuaalisen hahmottamisen harjoittamiseen.

Aiemmin ilmestyneitä:

Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Matematiikka
Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : Äidinkieli ja S2-opetus
Erityisopetuksessa käytettävät materiaalit 2.0 : PuheopetusHahmottamisen vaikeudet ovat usein todellinen syy oppimisvaikeuksien taustalla. Hahmotusvaikeus voi ilmetä paitsi ongelmina äidinkielen ja/tai matematiikan sisällöissä, myös vaikeutena hahmottaa sanoja, käsitteitä tai niiden välisiä suhteita, kellonaikoja tai rahankäyttöä, omaa ympäristöä tai kehoa. Hahmotusvaikeus vaikeuttaa oppimista, koulunkäyntiä ja sosiaalisia suhteita. Ilman hahmotusvaikeuden tunnistamista ja hoitoa lapsi voi luulla, että hänen vaikeutensa johtuvat huonoudesta tai tyhmyydestä - vaikka hahmotusvaikeutta voidaan hoitaa ja hahmotuttamista harjoitella.


VENNY - Visuaalisten hahmotusvaiksien kartoitus ja kuntoutus

 

Visuaalisella hahmottamisella tarkoitetaan kykyä tehdä havaintoja omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta. VENNY on visuaalisia hahmotusvaikeuksia kartoittava ja kuntouttava menetelmä, joka soveltuu hyvin käytettäväksi yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen piirissä. Ilmaiseksi ladattavan VENNY1 -kartoitusmateriaalin avulla saadaan selville, ketkä tarvitsevat VENNY2 -ohjelman mukaista tukea.VENNY2 -materiaalissa olevien kynällä ja paperilla tehtävien harjoitteiden lisäksi on tärkeää harjoitella mallista rakentelua ja loogista päättelyä erilaisilla paloilla, peleillä ja kuvakorteilla. Harjoitukset aloitetaan viivapiiroksista, ja niiden sujuessa siirrytään kaksiulotteisiin tasokuvioihin. Vasta kun tasokuviot ovat hallussa, voidaan siirtyä kolmiulotteisiin tehtäviin.


Rakentelupalikat

 

Erilaisilla rakentelupalikoilla voidaan rakentaa kaksi- ja kolmiulotteisia kuvioita. Mallia voidaan ottaa konkreettisesta mallista (rakentaa samanlainen kuvio kuin on jo rakennettu), kuvan perusteella, sanallisia ohjeita seuraten tai oman mielikuvituksen mukaan. Säännöllisiä rakennelmia voidaan myös rakentaa peilin avulla, käyttäen puolta siitä palikkamäärästä, mitä koko rakennelmaan tarvittaisiin. Nikitin-tehtävät ovat klassikon asemassa, mutta värikuutioita voi ostaa myös erillisinä. SOMA-kuutio tarjoaa haasteita kolmiulotteiseen rakenteluun.Kuvakortit

 

Tarkkaavaisuutta voidaan harjoittaa korttisarjoilla, joissa etsitään hullunkurisia asioita näennäisen arkipäiväisistä tilanteista (esim. What's Wrong ja Boni-ketun väärät työkalut). Hahmotuskyvyn harjoittamisessa kannattaa käyttää myös loogisia tarinakuvakortteja, jossa käydään läpi erilaisten tilanteiden tapahtumia kortti kerrallaan. Erilaisia vaihtoehtoja tarjoavat kuvakortit, kuten Mitä Nyt? ja Mitä Tekisit?, auttavat ymmärtämään syitä ja seurauksia. Myös nimeäminen ja abstraktit asiat, kuten yläkäsitteet, saattavat olla vaikeita hahmotusvaikeuksista kärsiville, joten visuaalisten hahmotusharjoitusten ohella kannattaa kehittää sanastoa ja kykyä luokitella asioita erilaisten ominaisuuksien perusteella.

 

 

 

Visuaalista hahmottamista harjaannuttavat pelit

 

Hahmottamisen pelit ovat hyödyllisyyntensä lisäksi mukavaa ajanvietettä kaiken ikäisille. Quadro Colorissa ja Robot Face Racessa etsitään kilpaa väriyhdistelmiä ja kuvioita. Tricky Fingersissä ja iTrax-pelissä yhdistyvät kuvioiden hahmottaminen ja hienomotorinen harjoittelu. Erilaiset peilipelit sopivat yksin pelaamiseen ja ne kannattaa aloittaa helpoista tehtävistä ja siirtyä aina vaikeampiin tehtäviin. Sama koskee puista Triplet-peliä, jossa rakennetaan erilaisia kuvioita värillisiä kolmioita käyttäen 

 

 

 

Looginen päättely

 

Myös looginen päättely on tärkeä osa visuaalista hahmottamista. Tehtävät pitää valita ikä- ja kehitystason mukaan. Logo Zoo:ssa on helppoja kuvallisiin vihjeisiin perustuvia päättelytehviä. Concepta+-peli on vaikeampi, koska siinä vihjeiden järjestyksen saa päättää itse. Aikuistenkin kannattaa aloittaa Chocolate Fixin konvehtirasian järjestely helpoimmista tehtävistä, koska tehtävä kerrallaan edetessään oppii vaikeampien tehtävien ratkaisun kannalta tärkeitä strategioita ja tulkitsemaan pelin visuaalisia vihjeitä.  

 

 

 

Lisää hahmottamisharjoituksia arkeen 


Hahmottamisen häiriöitä voidaan kuntouttaa monipuolisesti. Monet hahmottamispelit ja -välineet ovat lisäksi hauskoja, joten niiden käyttäminen on helppo integroida koko ryhmän toimintaan, jolloin hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset voivat harjoitella ilman, että heidän tarvitsee ajatella harjoituksia aina lisätehtävinä tai tukitunteina. Koska visuaalista hahmottamista voidaan harjoitella monin tavoin, se on myös hyvä lisä ilmiöopetukseen tai muihin laajoihin oppikokonaisuuksiin.


 

 

torstai 2. helmikuuta 2017

Tärkeimmät unohtuivat Elliläisten esittelystä: Korppu ja Osmo

Uudessa kuvastossamme esitellään Elliläiset, mutta kaksi puuttuu! Lempiasiakaspalvelijanne, ovikellomme Korppu ja Osmo, eivät saaneet karvaisia naamojaan mukaan esittelyihin. Korjataan tämä törkeä virhe nyt blogissa!

Korppu ja Osmo


Korppu, Senior Customer ManagerOlen kohta 13-vuotias kääpiövillakoira. Olen kouluttanut kaikki ELLIn työntekijät rapsuttamaan itseäni ja noutamaan hyllyn alle jääneen lelun. Itse osaan istua niin nätisti, että mahtuisin varmaan postimerkinkin päälle. Huolehdin, että lauma pysyy koossa ja komennan asiaankuuluvasti jos ei. Tehtävänäni on myös pitää Osmo tiukassa kurissa ja nuhteessa. Tykkään itsestäni, namista, siitä, että saan itse namin ja Osmo ei, huomiosta ja imurin, eli villakoiran luonnollisen vihollisen, jahtaamisesta.

Osmo, Junior Customer Manager


Olen noin kolmevuotias espanjanahmatti. Koulutukseltani olen katukoira ja työskentelin Alicanten kaduilla roskantonkijana ennen kun aloitin ELLIssä loppuvuodesta 2015. ELLIssä vastaan miukumaukumisesta, posteljoonien pelästyttämisestä, pieruista ja toimin esimerkillisenä siesta-ajan esinukkujana. Puhdistan myös lattiat kaikesta syötäväksi kelpaavasta ja välillä kelpaamattomastakin. Tykkään ruoasta, namista, biojäteroskiksesta ja Jennyn eväistä.