Sivut

Tietoja tästä blogista

perjantai 26. heinäkuuta 2013

Ohjeita lukemaan oppimiseen ja työmuistin kehittämiseen kuvakorteilla pelaten

Kuvakorteilla voi harjoitella kielellisiä taitoja monella hauskalla tavalla. Näitä ELLIN korteille laadittuja ohjeita voi soveltaen kokeilla vaikka postikorteilla tai tavallisilla muistipelikorteilla. Pääasia on, että esillä olevat kuvat kiinnostavat pelaajia ja ovat helposti tunnistettavia. ELLIN kortit on kotimainen piirroskorttisarja, joka perustuu Kirsti Remeksen artikulaatiotestissä käytettyihin sanoihin.

Lukiharjoitukset, kielellinen kuntoutus ja muistikuntoutus onnistuvat samoilla menetelmillä

Lukiharjoituksiin on toki tärkeää valita sellaisia kirjainyhdistelmiä, joiden kanssa ongelmia helposti syntyy. Kuitenkin näitä lukiharjoittelua varten suunniteltuja harjoituksia voidaan käyttää kaikenikäisten kielellisen kuntoutuksen tukena sekä muistikuntoutuksessa.Pelaamisen voi aloittaa tutustumalla kuviin ja nimeämällä ne

Nimeämistä voidaan harjoitella nostamalla pinosta (tai pöydältä) kortti kerrallaan ja se joka nopeimmin osaa nimetä kortin - eli sanoa mitä se esittää - saa kortin itselleen.

Samalla tavalla voidaan harjoitella alkuäänteiden tunnistamista - se, joka tunnistaa, millä kuvan esittämä sana alkaa, saa kortin.   

Tavupeliä voi pelata siten, että aikuinen (tai ohjaaja) sanoo kuvan esittämän sanan tavut ja pelaajat muodostavat niistä sanan.

Työmuistia tukevassa harjoituksessa koetetaan muistaa (ja nimetä) mahdollisimman monta käännettyä korttia.

Lisäohjeita ja lomakkeita voi ladata verkkokaupasta earlylearning.fi

Lataa tarkemmat ohjeet ja harjoittelulomakkeet alla olevista linkeistä - tiedostot ovat toistaiseksi saatavana vain tuotetietojen liitteinä.

Peliohjeet ja lomakkeet peleihin voi tulostaa tämän linkin kautta: Ellin kortit 9 x 13 salkussa
Peliohjeet ja lomakkeet on laatinut laaja-alaiseksi erityisopettajaksi opiskeleva Katja Ylä-Kotola yhden opintosuorituksensa osana. 

Kortteja vastaavat sanakortit voi tulostaa tämän linkin kautta: Ellin kortit 9 x 13

Kirsti Remeksen artikulaatiotestin mukaisen lomakkeen saa tämän linkin kautta:  Ellin pöytäkortitOuti Haikarainen,
ELLI - Early Learning Oy


perjantai 19. heinäkuuta 2013

Visuaalismotoriset harjoitukset ja lukemaan oppiminen

Miten lapselle lukeminen edistää lukemaan oppimista?

Lukemaan oppiminen edellyttää monenlaisten visuaalisten ja motoristenkin taitojen hallintaa. Yksi tärkeä taito on avaruudellinen suuntautumiskyky. Esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen suunta on länsimaissa vakiintunut vasemmalta oikealle, ja suunta tulee lapselle tutuksi jo silloin, kun hänelle luetaan kirjoja. Samoin opitaan oikea suunta sivujen selaamiseen.

Lapselleen paljon kirjoja lukevat vanhemmat ehkä (vain salaa) toivovat lapsen innostuvan ja kiinnostuvan itse niin mukavaksi ja hyödylliseksi kokemastaan lukemisharrastuksesta. Samalla he tulevatkin tukeneeksi myös lapsen lukemaan oppimiseen tarvittavien esitaitojen kehittymistä!


Kiperät kirjaimet opitaan harjoittelemalla 

Lukemaan oppimista edeltää kirjainten muotojen tunnistaminen - virallisemmin muotojen kiinnittyminen ja visualisaatio.  Tutkimusten mukaan visuaalis-motoristen taitojen kehittyminen tukee myös sanojen ymmärtämistaitoja eli on erittäin tärkeä lukemisen oppimisen kannalta. Kirjainten harjoittelu siis kannattaa!

Kirjainten kirjoittaminen voi olla aluksi vaikeaa, jos kynän käyttöä ei ole paljon harjoiteltu. Silloin voidaan aloittaa yksinkertaisemmilla viivaharjoituksilla ja vasta sitten siirtyä varsinaisiin kirjaimiin. Kirjaimia piirtämällä niiden muodot tulevat tutuksi ja sen lisäksi itse kynän käsittelytaito paranee. Molemmat taidot tukevat lukemaan ja kirjoittamaan oppimista.

Siilin Viilikuppi auttaa oppimaan kirjaimet 

Kirjainkiemurat  -harjoituskirjan ensimmäisessä osiossa, Siilin Viilikupissa on paljon kynänkäytön harjoituksia ja sekä kaikkien kirjainten harjoittelusivut. Lisäharjoituksia voi tarvittaessa tehdä erilliseen vihkoon. Kirjainharjoitusten lisäksi kynänkäsittelytaitoja harjoitellaan erilaisten väritystehtävien avulla ja mukana on myös matemaattisia taitoja tukevia tehtäviä. Osion lopuksi on oman oppimisen itsearviointitehtävä ja hieman vaativampiakin "Siilin kiperät" -tehtäviä.

Kirjainkiemurat - harjoituksia kirjaimista lauseisiin sopii erittäin hyvin myös kotikäyttöön. Tekijä on aapiskirjailijanakin tunnettu Irja Nikkinen ja kuvittaja Jenni Lindfors. Lataa mallisivuja tuotesivultamme.Outi Haikarainen,
ELLI - Early Learning Oytorstai 11. heinäkuuta 2013

Lukemaan oppiminen - avain uuteen maailmaan

Useimmat lapset oppivat lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tuskin mikään muu yksittäinen taito kävelemään oppimisen jälkeen puhuttaa ja pohdituttaa lasten vanhempia (ja isovanhempia!) enemmän kuin lukemaan oppiminen.

Lukemaan oppiminen on kuitenkin vielä tärkeämpää pienen oppijan itsensä kannalta: Lukutaitoa tarvitaan  viimeistään kolmantena kouluvuonna, jolloin itsenäisen lukemisen merkitys lisääntyy huomattavasti. Jos lukeminen on vielä kolmannella luokalla hidasta, menee läksyjen tekemiseen paljon aikaa eikä koulunkäynti ehkä enää tunnukaan mukavalta vaan väsyttävältä.

Lapsen itsetunnon kannalta on tärkeää, että lukemaan oppiminen saa sopivasti, mutta ei liikaa huomiota.


Stressi estää oppimista - loma tekee hyvää lapsillekin

Vanhempien on hyvä muistaa, että kuusi – kahdeksanvuotiaat lapset ovat hyvin heterogeenisiä taidoiltaan. Jokaiselle on annettava aikaa oppia lukemaan omaan, itselle sopivaan tahtiinsa. Ei varmasti ole kovin mukavaa vastailla toistuvasti vieraiden ja isovanhempien ”jokos osaat?” -kysymyksiin, jos ei vielä osaa lukea.  Silloin vanhempien ymmärtävää ja kannustavaa tukea tarvitaan erityisesti, ettei lukemaan oppiminen kerää liikaa huomiota ja aiheuta suorituspaineita lapselle.

Joskus lukemaan oppiminen tapahtuukin kuin itsestään lomalla, kun suorituspaineet ja odotukset hieman helpottuvat ja lepoaika lisääntyy. Loma on tärkeää aikaa niillekin lapsille, jotka oppivat lukemaan kevään viimeisten kouluviikkojen aikana. Pitkällä kesälomalla kannattaa kerrata ja ylläpitää tuoreita taitoja, ettei niitä tarvitse syksyllä opetella uudestaan.

Oikea tukeminen ei ole tuputtamista eikä hoputtamista

Lukemaan oppiminen voi olla koko perheen yhteinen asia ilman suorituspaineita. Pientä oppijaa voi tukea vaikkapa erilaisten sanapelien ja tehtäväkirjojen avulla. Tehtäväkirjoissa yhdistyy mukavalla tavalla hienomotoristen taitojen harjoittelu sekä kirjoittamisen ja lukemisen opettelu.

Ekaluokkalaisen äidinkielen harjoituskirja Kirjainkiemurat on hauskasti ja innostavasti kuvitettu ja sopii  erinomaisesti myös kesälomalla kotona täytettäväksi. Kirjassa on kesätehtäviä ja ajanvietettä malttamattomasti koulun alkua odottavalle esikoululaiselle tai kertaustehtäviä ensimmäiseltä luokalta toiselle siirtyvälle pikku koululaiselle.

Kirjainkiemurat - harjoituksia kirjaimista lauseisiin. Tekijä on aapiskirjailijanakin tunnettu Irja Nikkinen ja kuvittaja Jenni Lindfors. Lataa mallisivuja tuotesivultamme.

Kirjainkiemuroissa on myös oman oppimisen arviointiin tarkoitettuja tehtäviä.Outi Haikarainen,
ELLI - Early Learning Oy