Sivut

Tietoja tästä blogista

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Luduksen laatuleimat Ellin tuotteille!


Haluamme tukea elinikäistä oppimista ja kuntou­tumis­ta. Uskomme, että oikeilla välineillä ja menetelmillä kaikki oppivat ja oppiminen on hauskaa. Asiakkaitamme ovat kaikenikäiset oppijat ja kuntoutujat sekä heidän auttajansa ja ohjaajansa kotona tai ammatissa.


Värikuutiot ja tehtäväkortit avaruudellisen
hahmottamisen harjaannuttamiseen 

Hyvien välineiden lisäksi tarvitaan ideoita, ohjeita ja opastusta välineiden moni­puoliseen käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö-verkostomme auttaa meitä valitsemaan oikeat tuotteet ja antamaan tukea niiden oikeaan käyttöön.

Luduksen laatuleima 
Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:n myöntämä laatuleima takaa, että tuote on hyvälaatuinen ja käyttötarkoitukseensa varmasti sopiva. Se on Luduksella tutkittu ja käytännössä toimivaksi todettu.
Laatuleimaan sisältyy myös tuotteen vaihtoehtoisten käyttö­tarkoitusten kartoittaminen ja kirjaaminen yhdelle aaneloselle yleiskielellä ja ymmär­rettävästi. 

Kaikista laatuleiman saaneista tuotteesta kerrotaan: Mikä, miksi ja miten käytetään? 
TUNNE, AISTI, TOIMI  on päiväkoti- ja kouluikäisten lasten
tuntoaistin kehittämiseen liittyvä harjoitusmateriaali. 
Vain oikein käytetty väline auttaa!
Vain oikein käytetty, tarkoitukseen sopiva tuote auttaa. Sen vuoksi tarvitaan tietoa siitä, millai­sia välineitä on saatavana, miten niitä käytetään ja mistä niitä voi hankkia

Internetistä saa runsaasti tietoa välineistä, jos on aikaa ja taitoa etsiä, mutta joskus löydetyn tiedon luotettavuuden arviointi voi olla hankalaa. Monessa asiassa erinomaisen hyvin toimivien ja tarpeellisten vertais­ver­kostojen kautta välittyvä tieto voi joskus myös hämmentää: Yhdessä keskustelussa sanotaan yhtä ja toisessa toista. 

Toisaalta hyvätkin välineet voivat jäädä käyttä­mättä, jos niiden merkitystä tai käyttö­tapaa ei ole kyllin hyvin ymmärretty. Siksi haluamme välittää hyvien ja käyttö­tarkoitukseen sopivien tuotteiden lisäksi asiantuntijan vahvistamaa tietoa niiden oikeasta ja moni­puo­lisesta käytöstä.

Tutustu Luduksen laatuleiman saaneisiin tuotteisiin - 
tuotetiedot avautuvat kuvia klikaten

Kiilamallinen aktiivityyny sopii motorisesti levottomien
henkilöiden istumatyöskentelyn rauhoittamiseen.Matikan junailu Trainy on automatisaatiopeli matemaattisten
peruslaskutoimitusten oppimiseksi.  

Kirjainkiemurat on eriyttävä ädinkielen harjoituskirja


KIRJOITA OIKEIN - kaksoiskonsonanttikortit oikeinkirjoituksen
ja nimeämisen harjoitteluun kouluikäisille.

Morphun -rakentelusarja harjaannuttaa muodon tunnistamista,
avaruudellista hahmottamista ja hienomotoriikkaa.  

Laatuleimoja on nyt seitsemän, mutta ne kattavat jo useampia tuotenimikkeitä.
Kaikki Luduksen laatuleimatiedostot voi ladata yhtenä tiedostona tästä